Darbs ārzemēs - formalitātes pirms atgriešanās

 

Kopš latvieši var brīvi strādāt ES dalībvalstīs, simtiem tūkstošu mūsu līdzpilsoņu ir izmantojuši šo iespēju un ir devušies pat uz pastāvīgu dzīvi ārzemēs. Tomēr lielākā daļa no šiem emigrantiem atgriežas savā dzimtajā valstī, pat pēc vairāku gadu uzturēšanās citā valstī.

Gatavojoties atgriezties Latvijā, pēc ilgstošas ​​uzturēšanās ārzemēs, ir jāsakārto vairākas formalitātes. Galvenokārt tas nepieciešams, lai būtu iespējams uzskaitīt Jūsu darba stāžu un nodrošināt arī turpmāk sociālās garantijas vai, lai pārceltu bērnus Latvijas skolā. Nepieciešamās formalitātes, kas jāsakārto pēc darba attiecību izbeigšanas ārzemēs un pirms atgriešanās savā valstī, atkarīgas no katras personas individuālajiem apstākļiem un no valsts, kurā tika strādāts.

Galvenokārt, lēmumu par atgriešanos pieņem, jo nevēlas vairs strādāt ārzemēs. Tāpēc ir svarīgi sakārtot jautājumus, kas ir saistīti ar pirmstermiņa darba attiecību izbeigšanu. Darba devējam ir jāizsniedz atbilstoši dokumenti darbiniekam, kas pierāda nodarbinātību. Parasti tās ir speciālas veidlapas, kas jāizsniedz nekavējoties pēc darba attiecību izbeigšanas. Jūs varat arī lūgt, lai darba devējs Jums uzraksta atsauksmi (tas nav obligāti un ir atkarīgs no darba devēja lābās gribas), kas nākotnē var palīdzēt Jums darba meklējumos Latvijā vai jebkurā citā valstī.

Strādājot ārzemēs, būtu jāsakrāj arī visi dokumenti, kas attiecas uz nodarbinātību - darba līgumus un algas lapiņas. Tie var būt nepieciešami nākotnē, aprēķinot pensiju, apdrošināšanas periodus un algas, kā arī, lai pierādītu tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu vai prakses ieskaitīšanu. Tie ir nepieciešami arī, lai noformētu dokumentus ārvalsts nodokļu institūcijā, nodokļu atmaksas saņemšanai.

Vēl Jums nepieciešams padomāt arī par dzīvesvietas jautājumiem. Pārliecinieties par nomas līguma nosacījumiem. Ja bijāt iemaksājis depozītu un laikā, kamēr tur dzīvojāt nekas netika sabojāts, Jūs varat rēķināties ar šīs naudas summas atmaksu. Pirms dzīvesvietas atstāšanas Jums jāsamaksā visi rēķini un jālauž līgumi ar visiem pakalpojumu sniedzējiem (ūdens, apkure, gāze, elektrība, TV). Dienā, kad atstājat telpas, norunājiet tikšanos ar nomnieku vai tā pārstāvi, kurš pieņems telpas un pierakstīs skaitītāju rādījumus, lai varētu precizēt summas.

Jānokārto arī jautājumi, kas saistīti ar finansēm, gadījumā, ja atstājat valsti fiskālā gada laikā, darba devējam parasti nav iespēju nomaksāt nodokļus. Tāpēc, pirms aizbraukšanas, Jūs varat doties uz nodokļu iestādi, lai iegūtu nodokļu atmaksas tiesības no ārvalstīm. Likums paredz vairākus nodokļu ierobežojumus, kas katrai valstij var būt specifiski, kā rezultātā nodokļu atmaksas summa no ārzemēm var būt ievērojama. Tādēļ, Jums vajadzētu izmantot šo iespēju un pieteikties nodokļu atmaksai. Nodokļu atmaksu no ārzemēm varat nokārtot arī latviešu valodā. Vislabāk to darīt ar specializēta uzņēmuma starpniecību.

Tāpat, jāizlem arī, ko darīt ar izveidoto bankas kontu un uzkrājumiem. Atstājot savu kontu, iespējams, būs jāsedz tā uzturēšanas izmaksas. Ja Jūs plānojat pārvest skaidras naudas ietaupījums, Jums noteikti par to jāziņo Latvijas robežpolicijai, ja pārvedamā naudas summa ir 100 000 EURO vai lielāka.

Pārtraucot darba attiecības ārzemēs, nepieciešams parūpēties, lai tiktu dokumentēti visi sociālie pabalsti. Lai to izdarītu, Jums jāsavāc atbilstošās veidlapas, piemēram, veidlapa E 104, kas apstiprina darba periodus, apdrošināšanas un dzīvesvietas. Jums nepieciešams saņemt arī dokumentu PD U1, ar kura palīdzību, laika periodu, ko strādājāt ārvalstīs varēs ieskaitīt darba stāžā, kas nepieciešams, lai saņemtu bezdarbnieka pabalstu.

Iesniegumu, lai saņemtu nepieciešamos dokumentus, kuros noradīti saņemtie pabalsti, jāiesniedz atbildīgajā valsts iestādē, kas parasti ir nodarbinātības dienests. Cilvēki, kuri saņēmuši bezdarbnieka pabalstu ārvalstīs un vēlas to pārvirzīt uz Latviju, pieprasa dpokumentu PD U2. Personām ir tiesības uz pensiju un interesē to pārvirzīt uz Latviju, šādā gadījumā jāiesniedz lūgums kompetentajā ārvalsts iestādē.

Pirms atgiežaties Latvijā no kādas ārvalsts, pārliecinieties, ka Latvija ir parakstījusi līgumu par sociālo nodrošinājumu. Šādu līgumu saraksts ir pieejams VSAA mājas lapā.

Ja, strādājot ārvalstīs Jūs dzīvojāt kopā ar bērnu, pirms aizbraukšanas parūpējieties par to, lai Jūs saņemtu nepieciešamos dokumentus, kas vajadzīgi, lai pierakstītu bērnu Latvijas skolā. Bez šī dokumenta, jaunajā skolā var rasties neskaidrības par to, kurā klasē bērnam jāmācās.

Lai bērnam būtu labāk un atvieglotu skolas maiņas procesu, vislabāk to ir ieplānot vasaras brīvlaikā. Tādā gadījumā būs vairāk laika, lai visu nokārtotu un nesteidzoties atrastu jaunu skolu. Lai gan nav oficiālu šķēršļu, lai mainītu skolu mācību gada laikā, tomēr parasti tas ir saistīts adaptācijas grūtībām bērnam, grūtībām iekļauties apmācības programmā, kas bērnam var izraisīt lielu papildus stresu.

Laba sagatavošanās pirms atgriešanās no darba ārzemēs, palīdzēs izvairīties no daudzām problēmām, piemēram, grūtības bērnam ar mācībām skolā vai nostrādāto gadu neiekļaušanu darba stāžā. Konkrēto gadījumu veids un apjoms atkarīgs no konkrētās personas konkrētajiem darba un citiem apstākļiem. Tādēļ, katram atsevišķi ir jāanalizē situācija un jādomā par to, ko nepieciešams darīt pirms atgriešanās Latvijā. Šis process būtu jāuzsāk laicīgi, jo sagatavošanās process pirms aizbraukšanas var aizņemt vairākas nedēļas.