Ko nozīmē nodokļu atgriešana no ārzemēm?

 

Ikvienam, kas strādā un saņem algu Latvijā vai kādā citā valstī, jāmaksā ienākumu nodoklis. Jūsu darba devējs to atskaita jau no Jūsu pirmās algas un iemaksā to attiecīgajā institūcijā.

Daudzās valstīs, piemēram, Vācijā, Lielbritānijā, Īrijā, Norvēģijā, ASV, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē nodokļu likums paredz noteiktu ienākumu summu gadā, no kuras nav jamaksā nodoklis. Atmaksājamās summas apmērs var palielināties saistībā ar radušos nodokļu atvieglojumu. Taksācijas gada beigās (bieži sakrīt ar kalendāro gadu, bet ne vienmēr, piem., Apvienotajā Karalistē) vai pēc darba attiecību izbeigšanās attiecīgajā ārvalsts nodokļu iestādē darbiniekam jāiesniedz nodokļu deklarācija. Lai to izdarītu, jāaizpilda un jāiesniedz nepieciešamie dokumenti. Nodokļu iestāde pārbauda deklarācijas pareizību un aprēķina atmaksājamo nodokļu summu. Kad šī summa tiek aprēķināta, darbiniekam jāsaņem nauda. Visbiežak nodokļu iestādes atmaksājamo naudu izmaksā čeka veidā.

Nodokļu atmaksas laika periods atkarīgs no konkrētās valsts un iesniegto un aizpildīto dokumentu precizitātes. Vidēji tas aizņem 2-3 mēnešus, ja nav neprecizitāšu dokumentos, ja dokumenti nav nozaudēti, ja veidlapas nav aizpildītas kļūdaini vai, ja amatpersonām nav papildus jautājumu utt.. Atmaksas laiks atkarīgs arī no tā, kā šī atmaksa tiek pieprasīta. Tas, ka gadījumā, ja izmantojat specializēta uzņēmuma pakalpojumus, nodokļu atmaksu iespējams saņemt ātrāk un vienkāršāk, ir fakts.

Lai veiktu nodokļa atmaksu no ārvalstīm, Jums jābūt attiecīgajiem dokumentiem. Lielākā daļa ārvalstu nodokļu iestādēm pieprasa dokumentus un veidlapas, kas apliecina nodokļu maksātāja ienākumus un samaksātos nodokļus attiecīgajā taksācijas gadā. Neatkarīgi no valsts, kurā iesniedzat ienākumu nodokļa deklarāciju, Jums jāzin spēkā esošais nodokļu likums un jāiesniedz nodokļu deklarāciju laicīgi, lai izvairītos no dažādām problēmām, kas var ietekmēt nodokļu atmaksu vai izraisīt papildus izmaksas.

Pieteikšanās nodokļu atmaksai no ārzemēm ir likumīgs process un nekādā veidā neietekmē Jūsu nodarbinātības noteikumus un nosacījumus. Tas nozīmē, ka darbiniekam, kas vēlas atgūt samaksāto nodokli, joprojām būs iespēja legāli pelnīt naudu šajā valstī. Tapat, arī nav nepieciešams nodokļu atmaksas prcesā no ārzemēm iesaistīt darba devēju, jo atmaksājamo naudu izmaksā nodokļu iestāde, nevis darba devejs.

Vēl viens jautājums, uz kuru bieži nerod noteiktu atbildi ir: “Vai atmaksājot nodokļus netiks zaudētas sociālās garantijas?”. Bet nē! Veicot nodokļu atmaksu no ārzemēm, netiek zaudētas tiesības saņemt pensiju un citas sociālās garantijas. Nodokļu sistēma faktiski paredz divas galvenās iemaksas: ienākumu nodoklis un sociālās apdrošināšanas iemaksas. Nodokļa likums paredz atmaksāt tikai pārmaksāto ienākumu nodokli, bet ne sociālās iemaksas. Šī iemesla dēļ, ārvalstu nodokļu deklarācijas neattiecas uz jebkādu sociālo nodrošinājumu.

Ja Jūs maksājāt nodokļus ārzemēs, Latvijā Jums tie nav jāmaksā. To nosaka parakstītie līgumi starp Latviju un daudzām citām valstīm. Tie ir divpusēji līgumi par izvairīšanos no aplikšanas ar dubultiem nodokļiem. Pat, ja Jūs saņemat nodokļu atmaksu no ārvalstīm, Latvijā nekas Jums nebūs jāmaksā.

Pieteikšanās nodokļu atmaksai no ārzemēm, nevar tikt uzskatīta par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tā kā nav iespējams atmaksāt visus samaksātos nodokļus, bet gan tikai pārmaksātos. Ja nodokļu atmaksu saņemat 100% apmērā, tas nozīmē tikai to, ka Jūsu ienākumi nav pārsnieguši ar likumu noteikto ar nodokli neapliekamo ienākumu summu.

Nav svarīgi, cik ilgi strādājāt šajā valstī. Pat tad, ja strādājāt tikai dažas nedēļas, bet šajā laikā maksājāt nodokļus, Jūs varat pieteikties nodokļu atmaksai no ārvalstīm.

Ja Jums nodokļu veidlapu aizpildīšana sagādā problēmas, vai arī, ja Jums nav visu nepieciešamo dokumentu, labāk ir izmantot profesionālu uzņēmumu palīdzību, kuri sazināsies ar darba devēju vai nodokļu iestādēm, lai saņemtu nepieciešamās veidlapas.

Jebkura persona ir tiesīga patstāvīgi savā vārdā komunicēt ar ārvalstu nodokļu iestādēm - veikt norēķinus un iesniegt nodokļu deklarācijas. Tomēr pieredze liecina, ka, lai gan teorētiski tas izskatās vienkārši, praksē tomēr tā nav. Visbiežāk problēmas rodas nepareizi vai nepilnīgi aizpildītu dokumentu dēļ. Nodokļu iestāžu amatpersonas var arī zvanīt un uzdot papildus jautājumus un pieprasīt papildus paskaidrojumus, kas var būt grūti izskaidrojami, it īpaši, ja ir problēmas ar svešvalodas zināšanām.

Gadījumā, ja nolemjat izmantot profesionālu uzņēmumu pakalpojumus, lai uzsāktu nodokļa atmaksas procesu no ārzemēm, vislabāk ir sākt ar šo uzņēmumu piedāvājumu salīdzinājumu, kas atrodams internetā. Izvēlieties uzņēmumu ar daudzu gadu pieredzi un atbilstošu reputāciju, godīgām un pārredzamām procedūrām un izmaksām, lai izvairītos no papildu izmaksām, kā arī tādu uzņemumu, kam nav slēpto maksu un minimālās maksas. Jo Jūs varat sastapties arī ar krāpniekiem, kas par nelielu samaksu piedāvā "draudzīgu" palīdzību un pēc tam pazūd ar Jūsu atmaksāto naudu.